• category-img-1.jpg
  • category-img-2.jpg

โต๊ะยืดหด

โต๊ะยืดหด มีให้เลือก 2 แบบ 

คือ 1 ชั้น กับ 2 ชั้น เหมาะสำหรับ พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการความสะดวก กางง่ายเก็บง่าย 
แต่รับน้ำหนักไม่มาก ความแข็งแรง พอประมาณ ความสูงสัมพันธ์กับความกว้าง 
คือถ้าปรับโต๊ะสูง โต๊ะจะแคบลง  แต่ถ้าปรับให้เตี้ยลง โต๊ะก็จะกว้างขี้น

ศึกษาการใช้งานได้จาก คลิปวิธีกางโต๊ะยืดหด

2 Item(s)

Shopping By

Reset All

Sale Products

Community Polls

What is your favorite joomla feature?

4f
Not Rated Yet
1300.00 ฿
โต๊ะยืดหด เหมาะสำหรับ พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการความสะดวก กางง่ายเก็บง่าย แต่รับน้ำหนักไม่มาก ความแข็งแรง พอประมาณ ความสูงสัมพันธ์กับความกว้าง คือถ้าปรับโต๊ะสูง โต๊ะจะแคบลง แต่ถ้าปรับให้เตี้ยลง โต๊ะก็จะกว้างขี้น ศึกษาการใช้งานได้จาก คลิปวิธีกางโต๊ะยืดหด
g5
Not Rated Yet
1900.00 ฿
โต๊ะยืดหด 2 ชั้น เหมาะสำหรับ พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการความสะดวก กางง่ายเก็บง่าย พื้นที่ในการโชว์สินค้ามีมาก เพราะมีถึง 2 ชั้น ยังสามารถโชว์เพิมจากเสาแผงหลัง แต่รับน้ำหนักไม่มาก ความแข็งแรง พอประมาณ ความสูงสัมพันธ์กับความกว้าง คือถ้าปรับโต๊ะสูง โต๊ะจะแคบลง แต่ถ้าปรับให้เตี้ยลง โต๊ะก็จะกว้างขี้น ศึกษาการใช้งานได้จาก คลิปวิธีกางโต๊ะยืดหด

Compare (0)

HideShow